ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΩ ΚΤΕΟ;

Το Κ.Τ.Ε.Ο. σας ενημερώνει πάντα και με κάθε δυνατό τρόπο για την ημερομηνία διεξαγωγής του επόμενου τεχνικού ελέγχου του οχήματός σας.

Κάθε φορά που προσέρχεστε στο χώρο του Κ.Τ.Ε.Ο. για έλεγχο του οχήματος επιβεβαιώνονται στη Γραμματεία τα στοιχεία επικοινωνίας ( διεύθυνση κατοικίας, σταθερό και κινητό τηλέφωνο) και εν συνεχεία σας ειδοποιούμε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Αποστολή γραπτής ειδοποίησης – ενημέρωσης στον τόπο διαμονής σας
  • Αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS) στο κινητό σας
  • Τηλεφωνική επικοινωνία


Επιδιώκουμε και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την εμπρόθεσμη προσέλευση του οχήματος καθώς δεν είναι καιρός για πρόστιμα…

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιβατικά:

4 χρόνια μετά την ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας*

Βαρέα:

1 χρόνο μετά την ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας

Moto:

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιβατικά:

2 χρόνια μετά την ημερομηνία διενέργειας προηγούμενου ελέγχου* 

Βαρέα:

1 χρόνο μετά την ημερομηνία διενέργειας προηγούμενου ελέγχου 

Moto:

2 χρόνια μετά την ημερομηνία διενέργειας προηγούμενου ελέγχου 

 

 

* Εξαίρεση:

Τα εκπαιδευτικά οχήματα, που υποχρεούνται σε αρχικό έλεγχο πριν την ένταξή τους στην εκπαίδευση και σε περιοδικό έλεγχο 1 χρόνο μετά την ημερομηνία διενέργειας προηγούμενου ελέγχου τα ταξί (Ε.Δ.Χ.), που υποχρεούνται σε αρχικό έλεγχο ένα χρόνο μετά την ημερομηνίας 1ης άδειας κυκλοφορίας και σε περιοδικό έλεγχο 1 χρόνο μετά την ημερομηνία διενέργειας προηγούμενου ελέγχου

logo
12o ΧΛΜ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ
ikteolakonias@gmail.com

Follow Us:

Income Tax Planning

    View Service