ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο χώρο του ΚΤΕΟ είναι εγκατεστημένες δύο αυτόματες γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων & ελαφρών φορτηγών ≤ 3.5 τόνων, μια αυτόματη γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων μικτού βάρους >3.5 τόνων και μια αυτόματη γραμμή ελέγχου δικύκλων.

 

Ο εξοπλισμός κάθε αυτόματης γραμμής αποτελείται από:
  • Kαυσαναλυτή – Αιθαλόμετρο: ελέγχονται οι εκπομπές καυσαερίων του οχήματος.
  • Φωτόμετρο: ελέγχεται η σκόπευση και η ένταση των φώτων του οχήματος.
  • Αποκλισιόμετρο: ελέγχεται η πλευρική σύγκλιση ή απόκλιση του οχήματος.
  • Αμορτισερόμετρο: ελέγχεται η απόδοση των αποσβεστήρων κραδασμών (αμορτισέρ) του οχήματος.
  • Φρενόμετρο: ελέγχεται η απόδοση των φρένων και του χειροφρένου του οχήματος.
  • Τζογόμετρο: ελέγχεται οπτικά το όχημα ( σύστημα διεύθυνσης, πλαίσιο ,σύστημα ανάρτησης, ελαστικά, κλπ.)

logo
12o ΧΛΜ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ
ikteolakonias@gmail.com

Follow Us:

Income Tax Planning

    View Service