ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του οχήματος σας

Μετά τη διεκπεραίωση του τεχνικού ελέγχου, ο ελεγκτής ενημερώνει αναλυτικά τον πελάτη για την κατάσταση του οχήματός του και του επεξηγεί τυχόν ελλείψεις που παρατηρήθηκαν. 

 
Στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών και με αντικείμενο τον ποιοτικό τεχνικό έλεγχο οχημάτων το Κ.Τ.Ε.Ο. Λακωνίας – Αρκαδίας, αποσκοπεί στην παροχή αξιόπιστων και τεχνικά άρτιων αποτελεσμάτων ώστε οι πολίτες να οδηγούν με ασφάλεια.
 
  • Σεβόμαστε τη ζωή του οδηγού, των συνεπιβατών του, της οικογένειάς του και όλων των ανθρώπων.
  • Συνεισφέρουμε στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • Παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες ελέγχου χάρη στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό  και τον προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό μας.

Ο πελάτης εισέρχεται στο χώρο υποδοχής του Κ.Τ.Ε.Ο., όπου παραδίδει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το προς έλεγχο όχημα στον Υπεύθυνο Πύλης. Στη συνέχεια περνάει στο χώρο αναμονής, όπου προσφέρεται καφές ή χυμός, μέχρι να διεκπεραιωθεί ο έλεγχος του οχήματος.

Ο Υπεύθυνος Πύλης προχωρά στην εισαγωγή του οχήματος στο μηχανογραφικό σύστημα του Κ.Τ.Ε.Ο. Ο ελεγκτής παραλαμβάνει το όχημα προς έλεγχο, ενώ παραδίδει τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία, όπου και γίνεται καταχώρηση των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας στο μηχανογραφικό σύστημα.

logo
12o ΧΛΜ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ
ikteolakonias@gmail.com

Follow Us:

Income Tax Planning

    View Service